Friday, May 06, 2011

The Holy Rosary Prayers in Hawaiian

Our Lady of Fatima statue at a Public Rosary Event

Someone from Real Men Pray the Rosary requested the Rosary prayers in Samoan. Well, that gave me the idea to post the Holy Rosary prayers in the beautiful Hawaiian language. Mahalo for the idea! BTW, the link provided below has some prayers in Samoan, etc.  Unfortunately, neither the Fatima Prayer nor the Luminous Mysteries have been yet translated into Hawaiian. NOTE:  I do not speak Hawaiian so I cannot vouch for the correct translation. 


+ Ma ka Inoa o ka Makua / Kähea / + The Sign of the Cross / + Signum Crucis 

Ma ka Inoa o ka Makua, a o ke Keiki, a me ka 'Uhane Hemolele.
"The Holy Trinity" by Luca Rossetti da Orta
Picture source

Ke Kumu Mana‘o‘i‘o / The Apostles' Creed / Credo

Ke Kumu Mana‘o‘i‘o
Ke mana‘o‘i‘o nei au i ke Akua ka
Makua Mana loa, näna i hana ka lani
ame ka honua, a iä Iesü Kristo, käna
Keiki hiwahiwa ko käkou Haku;

Ua ho ‘ohäpai ‘ia ‘o Maria kona
makuahine ke keikamahine
pu‘upa‘a e ka ‘Uhane Hemolele a
hänau ‘ia mai ‘O ia; ua hö‘eha‘eha ‘
ia ‘O ia e Pontio Pilato;

Kaulia ‘ia ma ke ke‘a a make, iho ‘O
ia i ka lua pö; i ke kolu o ka lä, ala
hou mai ka make mai;

Pi‘i ‘O ia i ka lani a ke noho nei la
ma ka lima ‘äkau o ke Akua ka
Makua Mana loa, mai laila mai ‘O
ia e hele mai ai e ho‘okolokolo i ka
po‘e ola ame ka po’e make.

Ke mana‘o‘i‘o nei au i ka ‘Uhane
Hemolele, ka ‘Ekalesia la‘a o Iesü
Kristo, ka launa pü ‘ana o ka po‘e pono;

ka huikala ‘ia o ka hewa, ke
alahou ‘ana o ke kino, ame ke Ola mau loa.
Amene.

Picture source

E ko makou Makua / Our Father / Pater Noster

E ko makou Makua i lako o ka lani,
E hoanoia kou inoa
E hiki mai kou aupuni;
E malamaia kou makemake ma ka honua nei,
E like me ia i malamaia ma ka lani la.
E haawi mai ia makou i keia la, i ai na makou no keia la.
E kala mai hoi ia makou, i ka makou lawehala ana,
Me makou e kala nei i ka poe i lawehala i ka makou.
Mai hookuu oe ia makou i ka hoowalewale ia mai
E hoopakele no na e ia makou i ka ino;

no ka mea, nou ke aupuni
a me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa, aku,
Amene.


Picture source

Aloha oe, e Maria / Hail Mary / Ave Maria

Aloha oe, e Maria, ua piha oe i ka maikai;
ua noho pu ka Haku me oe; noho pu ka Haku me oe;
pomaikai oe iwaena o na wahine a pau pomaikai
Iesu ka Hua o kou opu.
Maria Saneta, Makuahine o ke Akua, e pule aku
oe i ka Haku no makou no ka poe kina nui i keia manaawa,
a i ko makou manawa e make ai. Amene.


E Ho`onani`ia ai Ka Makua / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Dialect 1)

E ho`onani`ia ai ka Makua, a me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
E like me i ho`onani`ia ai i kīnohi, a i kēia manawa, a i nā manawa a pau,
a i nā kenekulia o nā kenekulia (`a i `ole: no nā kau a kau). `Āmene.


Picture source

Hail, Holy Queen / Salve Regina (Dialect 1) 

Aloha `oe, e ke Ali`iwahine,
o ka Makuahine `oe o ke aloha
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy

Aloha `oe, e ke Ali`iwahine,
o ka Makuahine `oe o ke aloha,
e ko mākou ola ka `olu`olu a me ka
mana`olana, aloha `oe.
I ko mākou noho malihini `ana,
ke kāhea aku nei mākou iā `oe,
`o mākou nā keiki a Eva.
Ke kani`uhū aku nei mākou iā `oe,
me ka uē a me ke kanikau `ana i loko o kēia owāwa o nā waimaka.
Inā no ho`i, e ko mākou uao,
e hāliu mai `oe iā mākou i kēlā mau maka aloha ou.
A pau ko mākou noho malihini `ana, e hō`ike mai `oe iā Iesū,
ka hua pōmaika`i o kou `ōpū, e Mālia, e ka
Pu`upa`a aloha, lokomaika`i a me ka `olu`olu. `Āmene.

Miterio Kū i ka `Oli`oli / The Joyful Mysteries

1) Ka `Enekerea`ia `ana -The Annunciation

2) Ka `Ike `ana The Visitation


3) Ka Hānau `ana o Iesū -The Nativity

4) Ka Lawe`ia ana i ka Luakini -The Presentation


5) Ka Loa`a hou `ana mai `o Iesū -The Finding in the Temple
Miterio Kū i ka `Eha / The Sorrowful Mysteries

1) Ko Iesū ho`opuni`ia ana i ka `Eha Make -The Agony in the Garden

2) Ka Hahau`ia `ana i ke Kaula -The Scourging at the Pillar

3) Ka Ho`olei`ia `ana i ka lei Kākalaioa - The Crowning of Thorns

4) Ka `Auamo `ana i ke Kea - The Way of the Cross

5) Ka Mākia`ia `ana i ke Kea - he Crucifixion


Picture source

Miterio Kū i ka Lanakila / The Glorious Mysteries

1) Ke Ola hou `ana mai Iesū - The Resurrection

2) Ka Pi`i `ana -The Ascension

3) Ka Iho `ana o ka Uhane Hemolele -The Descent of the Holy Spirit

4) Ka Lawe`ia `ana o ka Pu`upa`a Hemolele -The Assumption

5) Ka Ho`olei`ia `ana o Mālia ma ka Lani -The Coronation of Mary

Hawaiian Rosary Prayer Source

International Prayer source

2 comments:

Spence Ohana said...

Love this post, thanks for sharing. Maybe I can teach my kids the sign of the cross in Hawaiian. I love the Hawaiian language...I was just listening to all my Hawaiian music the other day.

EC Gefroh said...

Sounds lovely Melissa!