Sunday, April 04, 2010

Ōlelo Hawai‘i - Regina Coeli

Photo by Esther G.

A big mahalo to Malianika for sharing the Regina Coeli hymn in Hawaiian.
E ke Ali‘iwahine o ka lani, e ‘oli‘oli ‘oe, Aleluia.
O ka mea ho‘i au i hāpai, Aleluia.
Ua ola hou mai, e like me kana ‘ōlelo, Aleluia.
E pule aku ‘oe i ke Akua no mākou, Aleluia.
E Malia, e hau‘oli ‘oe, a e ‘oli‘oli ‘oe, Aleluia.
No ka mea ua ola hou mai ka Haku, Aleluia.

English:
O Queen of Heaven, be joyful, Alleluia.
For he whom you have fully borne for us, Alleluia.
Has arisen, as he promised, Alleluia.
Offer now our prayer to God, Alleluia.

No comments: